บทความ

ผศ.ดร.พาวิน มะโนชัย

ความเชี่ยวชาญ : ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับลำไยตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้อีเมล : [email protected]โทรศัพท์ : 053-873387