บทความ

ผศ.ดร. กานดา หวังชัย

ความเชี่ยวชาญ : ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวตำแหน่ง : ผศ.ดร.สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีเมล : [email protected]โทรศัพท์ : 053-943346-51 ต่อ 1204