บทความ

ทวีศักดิ์ แสงอุดม

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สังกัด : กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชสวน อีเมล : พันธุ์ เขตกรรม วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว สับปะรด โทรศัพท์ : 02-940-5484-5ต่อ299