บทความ

จิระ อะสุรินทร์

ความเชี่ยวชาญ : ข้าว/ระบบเกษตรกรรม ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สังกัด : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ : 086-4687198