บทความ

จตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์

ความเชี่ยวชาญ : เขตกรรม วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ข้าว ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สังกัด : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ : 0-7631-1997