บทความ

ศรินณา ชูธรรมธัช

ความเชี่ยวชาญ : วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ข้าว ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสังกัด : กลุ่มวิชาการ. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลาโทรศัพท์ : 0-7421-2928