บทความ

ประพัฒน์ จิตสม

ความเชี่ยวชาญ : ขยายพันธุ์ไม้ผล ลิ้นจี่ ลำไย ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน สังกัด : กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย. สถาบันวิจัยพืชสวน โทรศัพท์ : 0-5371-4023, 0-5371-5200