บทความ

การใช้เปลือกลำไยบดร่วมกับกากน้ำเต้าหู้ และใบกระถินแห้งในระดับต่างๆเป็นส่วนประกอบของอาหารข้น ในอาหารผสมสำเร็จเลี้ยงโคนม