บทความ

การยอมรับการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ในตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน