บทความ

ผลของอายุการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ และอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อคุณภาพ หลังการเก็บเกี่ยวของลำไยพันธุ์สีชมพูและเบี้ยวเขียวนอกฤดู