บทความ

การพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดของสินค้า OTOP เค้กลำไย จังหวัดลำพูน