บทความ

การควบคุมทรงพุ่มลำไยที่ปลูกระยะชิด โดยวิธีการตัดแต่งทรงต้น ตัดรากและการใช้สารพาโคลบิวทราโซล