บทความ

การศึกษาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตกค้างในผลลำไยสดด้วยคลอรีนและเกลือ