บทความ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว (Snack food) เพื่อสุขภาพจากลำไย : การผลิตข้าวแตนผสมเนื้อลำไยอบแห้งและธัญพืช : รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้