บทความ

การพัฒนารูปแบบการตัดแต่งกิ่งและควบคุมทรงพุ่มให้ได้ลำไยต้นเตี้ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต : รายงานผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้