บทความ

การพัฒนาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตกค้างในผลลำไยสดโดยการล้าง : รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้