บทความ

การพัฒนาระบบอบแห้งลำไยด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับระบบลมร้อม : รายงานผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้