บทความ

แหล่งสับปะรดภูแล...คุณภาพดี มีเพียงแห่งเดียว ที่เชียงราย ปลูกและดูแลอย่างไร ไปดู!

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร...ชมวิถีของ เกษตรกรเมืองเชียงราย ได้นำเรื่องราวมาบอกเล่าไปหลายตอนแล้ว ตอนแรก คุยกับเกษตรจังหวัดเชียงราย และตามด้วยอีกหลายตอน ท่านผู้อ่านที่ติดตามเรื่องราวคงพอได้แนวคิดและสนใจจะไปเที่ยวเชียงรายหรือ ยัง ไปเถอะ รับรองจะได้ทั้งความสุข สนุกเพลิดเพลิน ได้เรียนรู้วิถีของเกษตรกร
 

 

 

 

 

วันนี้ได้ไปเที่ยวชมการปลูกและผลิตสับปะรดภูแล ที่มีอยู่แห่งเดียวในเมืองไทย ผลขนาดเล็ก ไม่ฉ่ำน้ำ กลิ่นหอม หวาน กรอบอร่อย จึงได้นำเรื่อง สับปะรดภูแล...คุณภาพดี มีเพียงแห่งเดียว ที่เชียงราย มาบอกเล่าสู่กัน

 

...ตามมาครับ


คุณขนิษฐา วรรณคำ เกษตรกรและประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสับปะรดโป่งพระบาท เล่าให้ฟังว่า
มีอาจารย์ท่านหนึ่งได้นำสับปะรดพันธุ์จากจังหวัดภูเก็ตมาปลูกในพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แล้วปรากฏว่าได้ผลสับปะรดที่มีขนาดเล็กลง ไม่ฉ่ำน้ำ มีกลิ่นหอม รสชาติหวาน กรอบ อร่อย ใครได้ชิมก็ชื่นชอบสุดสุด จึงตั้งชื่อว่า สับปะรดภูแล เมื่อตลาดผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้น จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอ

 

 


ส่วนตนเองเริ่มปลูกสับปะรดภูแล เมื่อปี 2547 ได้จัดเตรียมพื้นที่ปลูกไว้ 15 ไร่ แล้วไปซื้อหน่อพันธุ์สับปะรดจากเพื่อนบ้าน ในราคา หน่อละ 50 สตางค์ จำนวน 15,000 หน่อ นำมาปลูกครั้งแรก 5 ไร่ หลังปลูกได้ปฏิบัติดูแลรักษากระทั่งเก็บเกี่ยว พร้อมกับขยายพันธุ์เพื่อนำหน่อไปปลูกให้เต็มพื้นที่ แล้วยังขยายพื้นที่ปลูกอีก 10 ไร่ และเช่าอีก 10 ไร่ ด้วย


วิธีปลูก เนื่องจากพื้นที่ปลูกเป็นพื้นที่เชิงเขา มีความลาดเอียงเล็กน้อย การเตรียมดินปลูกได้ไถดะ ไถแปร ไถพรวน แล้วยกร่องแปลงปลูกให้สูงเล็กน้อย เพื่อไม่ให้น้ำขัง มีการระบายน้ำได้ดี ขุดหลุมปลูกกว้าง ยาว และลึก เท่ากับ หน้าจอบ หรือด้านละ 30 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก วางหน่อพันธุ์ลงปลูก เกลี่ยดินกลบ ส่วนหลุมปลูกได้เว้นระยะห่างระหว่างต้น 80 เซนติเมตร เว้นระยะห่างระหว่างแถว 100-120 เซนติเมตร และเว้นพื้นที่ให้เป็นช่องทางเดิน 80-100 เซนติเมตร


การปฏิบัติดูแลรักษา หลังการปลูกเมื่อต้นสับปะรดอายุ 30 วัน ได้ใส่ปุ๋ยครั้งแรก สูตร 46-0-0 จำนวน 1 กำมือ ต่อต้น โรยหรือหว่านรอบต้นแล้วให้น้ำพอชุ่ม การใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 2 เมื่อต้นสับปะรดเข้าสู่เดือนที่ 5-6 หลังจากปลูก ได้ใส่ปุ๋ย สูตร 46-0-0 และปุ๋ยชีวภาพ อย่างละ 1 กำมือ ต่อต้น โรยหรือหว่านรอบต้นแล้วให้น้ำพอชุ่ม การใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 3 เมื่อต้น

สับปะรดเข้าสู่เดือนที่ 12 หลังจากปลูก ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการแตกหน่อ ได้ใส่ปุ๋ย สูตร 46-0-0 และปุ๋ยชีวภาพ อย่างละ 2 กำมือ ต่อต้น โรยหรือหว่านรอบต้น แล้วให้น้ำพอชุ่ม เมื่อต้นสับปะรดเข้าสู่เดือนที่ 18 หลังจากปลูกก็เริ่มเก็บผลผลิต และเก็บไปกระทั่งหมดก็จะกลับมาดูแลใส่ปุ๋ยให้น้ำเหมือนเดิม การปลูก 1 ครั้ง ถ้าปฏิบัติดูแลรักษาดีจะมีอายุการเก็บเกี่ยวนาน 5 ปี


วิธีการให้น้ำ ในฤดูแล้ง หรือฝนตกทิ้งช่วง ได้ให้น้ำ 1-2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ในฤดูฝนถ้าฝนตกสม่ำเสมอก็ไม่ให้น้ำ หลังการใส่ปุ๋ยถ้าไม่มีฝนตกต้องให้น้ำเพื่อให้ปุ๋ยละลายลงดิน เพื่อที่ต้นสับปะรดจะนำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตได้ดี พร้อมติดดอกออกผล และจะหยุดให้น้ำก่อนการเก็บเกี่ยว 15-30 วัน

 

 


งานเก็บเกี่ยว เมื่อตาสับปะรดเริ่มเปิด 2-3 ตา ขึ้นไป หรือดูที่ผิวเปลือกเป็นสีเหลืองเข้ม 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป ก็จะเริ่มเก็บ โดยใช้มือจับผลสับปะรดให้แน่น ใช้มีดคมตัดที่ก้านผล ให้มีก้านเหลือติดกับผลประมาณ 10 เซนติเมตร ตัดจุกผลให้สั้น ใส่ในภาชนะ แต่ละครั้งจะเก็บผลสับปะรดได้ 800-1,000 กิโลกรัม จากนั้นนำผลสับปะรดไปขายที่วิสาหกิจชุมชน
การเก็บเกี่ยวในฤดูหนาวจะเก็บได้นาน 6 เดือน ได้ผลผลิตราว 2,500 กิโลกรัม ต่อไร่ ในฤดูฝนจะเก็บได้นาน 4 เดือน ได้ผลผลิตราว 1,000 กิโลกรัม ต่อไร่ และตลอดทั้งปีจะได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,000-7,000 กิโลกรัม ต่อไร่


คุณขนิษฐา เกษตรกรและประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสับปะรดโป่งพระบาท เล่าให้ฟังในท้ายนี้ว่า สมาชิกทุกคน เมื่อเก็บผลสับปะรดภูแลแล้ว จะนำผลสดไปส่งขายที่วิสาหกิจชุมชน ราคา 16-20 บาท ต่อกิโลกรัม มีการจดบันทึกการรับซื้อและจ่ายเงิน เป็นอาชีพทางเลือกให้สมาชิกทุกคนมีรายได้แน่นอนและมีความมั่นคงยั่งยืน


แนวทางการตลาด เมื่อวิสาหกิจชุมชนรวบรวมผลผลิตสับปะรดภูแลจากสมาชิกแล้ว จะนำออกขาย 2 วิธี คือ ขายสับปะรดภูแลผลสด ขายส่ง ในราคา 30-35 บาท ต่อกิโลกรัม วิธีที่ 2 ขายสับปะรดแปรรูปพร้อมบริโภค ด้วยการนำสับปะรดภูแลมาปอกเปลือก ตัดแต่ง ทำความสะอาด จัดใส่ถุงพลาสติก ขนาด 10x15 นิ้ว จำนวน 8-10 ผล แล้วจัดใส่ในกล่องโฟมปิดฝาให้สนิทเรียบร้อย แล้วนำส่งตลาดตามเป้าหมาย โดยขายส่ง ในราคา 85-95 บาท ต่อกิโลกรัม ตลาดที่รองรับคือ สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ร้านสะดวกซื้อ หรือศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดเชียงราย

 

 


วิธีการแปรรูปพร้อมบริโภค...จะมีสมาชิก 10 กว่าคน มาทำงานทุกวัน เวลา 07.00-19.00 น. โดยการปอกเปลือก ตัดแต่ง ทำความสะอาดสับปะรด แล้วจัดใส่ในถุงพลาสติกและกล่องโฟม โดยจะได้รับค่าแรง 10 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม


การรับรองคุณภาพ ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ประเภทอาหาร ตามโครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2555 (OTOP Product Champion) จากกระทรวงมหาดไทย ส่วนกรมวิชาการเกษตร ได้มอบใบรับรองให้ นายสมชาติ วรรณคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงว่าได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบการวัด

 

คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) ปี 2547 รหัสรับรอง กษ 03-02-3624-1267-138 ชนิดพืช สับปะรด


คุณสายรุ้ง วงศ์สุภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เล่าให้ฟังว่า ได้ส่งเสริมการปลูกสับปะรดภูแล 3 ตำบล คือ นางแล ท่าสุด และตำบลบ้านดู่ รวมพื้นที่ปลูก 2,012 ไร่ มีเกษตรกรปลูก 222 ราย พื้นที่ปลูกบนภูเขาลาดเอียง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ อุณหภูมิ 18-25 องศาเซลเซียส ได้ส่งเสริมการผลิตในระบบ เกษตรดีที่เหมาะสมหรือ GAP (Good Agricultural Practice) เพื่อให้ได้สับปะรดดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมทั้งได้รับจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว การปลูกและผลิตสับปะรดภูแลดีมีคุณภาพ เป็นทางเลือกในการยกระดับด้านรายได้เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงยั่งยืน

 

 


วันนี้ ได้นำเรื่องราวการไปเที่ยวชม สับปะรดภูแล...คุณภาพดี มีเพียงแห่งเดียว ที่เชียงราย เป็นพืชไม่ฉ่ำน้ำ มีกลิ่นหอม หวาน กรอบ อร่อย ใครได้ชิมก็ชื่นชอบสุดสุด ที่ปลูกและผลิตได้เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงราย พืชทำให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงและยั่งยืน


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณขนิษฐา วรรณคำ ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสับปะรดโป่งพระบาท เลขที่ 135 หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร. (081) 112-3788 หรือ (089) 955-2705 หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง โทร. (053) 711-990 หรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย โทร. (053) 152-685 ก็ได้เช่นกันครับ

 

ข้อมูล : นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน www.technologychaoban.com

ที่มา: Matichon Online (http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1415593237)