ข่าวสาร

พืชแปลกและหายากที่น่าปลูกใน ปี 2558

วันพฤหัสบดี 1 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.

 

           เป็นที่สังเกตว่าในอดีตการบริโภคอาหารของประชากรโลกส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นในเรื่องของรสชาติและความอร่อยเป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาวโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมัน หรือโปรตีนสูง ปัจจุบันในประเทศที่พัฒนาแล้วมีประชากรเริ่มหันมาเน้นบริโภคอาหารสุขภาพกัน มากขึ้นเน้นในเรื่องคุณค่าของอาหารและประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับเป็นหลัก อย่างกรณีของมันเทศซึ่งเป็นพืชหัวที่คนไทยหลายคนยังมองว่าด้อยค่าและเป็น อาหารสำหรับคนยากจนเท่านั้น แต่ในทางการแพทย์ทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบันได้มีการวิเคราะห์สารที่มี ประโยชน์ในมันเทศซึ่งมีอยู่มากมาย ในประเทศญี่ปุ่น, ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ได้มีงานศึกษา, วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์มันเทศที่มีความก้าวหน้ากว่าประเทศไทยมาก ในขณะเดียวกันประชากรทางแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาก็หันมาบริโภคมันเทศกันมาก ขึ้นเป็นลำดับ ในบางประเทศให้ความสนใจมากกว่าบริโภคมันฝรั่งด้วยซ้ำไป มันเทศเนื้อสีม่วงจากเกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น จะมีสารแอนโทไซยานินมากกว่ามันเทศอีกหลายสายพันธุ์ เชื่อว่า สารแอนโทไซยานินนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้ ทำหน้าที่เป็นตัวล้างพิษและช่วยชะลอความแก่ชรา มันเทศเนื้อสีม่วงจากเกาะโอกินาว่า มีรสชาติอร่อยระดับโลก ด้วยการปรับปรุงพันธุ์ให้มีเนื้อสีม่วงเข้ม และเนื้อมีความนุ่มนวล ในขณะที่มันเทศเนื้อสีม่วงจากที่อื่นส่วนใหญ่จะพบเนื้อแข็งกว่านี้ “สวนคุณลี” ได้หัวพันธุ์มันเทศเนื้อสีม่วงมาจากเกาะโอกินาว่า มาทดลองปลูกใน อ.เมืองพิจิตร ผลปรากฏว่า มีการลงหัวที่ดีและมีคุณภาพไม่แตกต่างจากที่ปลูกบนเกาะโอกินาว่า

          ลำไยยักษ์พันธุ์ “จัมโบ้” จัดเป็นลำไยอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ได้จากการกลายพันธุ์มาจากการเพาะเมล็ด (คาดว่าน่าจะกลายมาจากพันธุ์อีดอ) เป็นพันธุ์ที่เหมาะต่อการบริโภคสด ผลมีขนาดใหญ่มากมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร มีขนาดผลใหญ่กว่าลำไยเกรด A ที่ส่งขายยังต่างประเทศถึง 2 เท่า เป็นลำไยที่เนื้อหนาแข็งและแห้งไม่แฉะน้ำ, มีความหวานเฉลี่ย 13-15 เปอร์เซ็นต์บริกซ์ 

ที่น่าสนใจคือเมล็ดลีบ 100%  และได้มีการตั้งชื่อว่า พันธุ์ “จัมโบ้” ลักษณะของการติดผลของลำไยพันธุ์นี้ถ้าดูแลดีจะดกไม่แพ้พันธุ์อีดอโดยเฉพาะใน ช่วงออกดอกและติดผล ลักษณะผลจะกลมแป้น ผิวเปลือกเรียบมีสีน้ำตาลปนเหลือง เปลือกหนาประมาณ 1.3 มิลลิเมตร ในธรรมชาติจะออกดอกในช่วงเดือนมกราคมและเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือน สิงหาคม-กันยายน จัดเป็นลำไยที่มีลักษณะเป็นพันธุ์หนักกว่าพันธุ์อื่น ทำให้ผลผลิตแก่กว่าลำไยที่ออกในฤดูทั่วไป เนื่องจากเป็นลำไยที่พบเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ 100% มีเกษตรกรผู้ปลูกลำไยส่งออกได้มาดูผลผลิตยอมรับว่าดีจริง และส่งขายต่างประเทศได้ราคาสูงแน่นอน โดยผู้ส่งออกได้มาดูผลผลิตลำไยพันธุ์จัมโบ้ที่สวนคุณลีบอกว่า ลักษณะคล้ายกับพันธุ์อีดอ เนื้อมีสีขาว แต่โดดเด่นตรงที่เนื้อหนามากและเมล็ดลีบทำให้ได้เปรียบลำไยสายพันธุ์อื่น สำหรับพื้นที่ที่จะปลูกลำไยพันธุ์จัมโบ้สามารถปลูกได้ทั่วประเทศ ขอให้มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์เท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต หรือ โซเดียมคลอเรต บังคับให้ต้นลำไยออกนอกฤดูได้

           มะม่วงพันธุ์ “งาช้างแดง” ของแท้ ช่วงระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม–2 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสไปดูงานที่เกาะไต้หวันอีกครั้งหนึ่ง เป็นครั้งที่ 5 และในครั้งนี้ ได้เข้าชมแปลงปลูกมะม่วงของศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเมืองไทนันอีกครั้ง หนึ่ง ได้มีโอกาสได้เห็นมะม่วงพันธุ์ “งาช้างแดง” ซึ่งมีขนาดผลใหญ่และยาวมาก วัดความยาวผลได้ถึง 25 เซนติเมตร มีน้ำหนักผลเฉลี่ย 1.5-2 กิโลกรัม เนื้อสุกมีรสชาติหวานหอม เนื้อหนามาก เมล็ดลีบบาง เพียง 1 เซนติเมตรเท่านั้นเอง ซึ่งทางสวนคุณลี ได้ต้นพันธุ์มะม่วง “งาช้างแดง” มาปลูกในประเทศไทยแล้ว ปัจจุบันได้มีการเผยแพร่มะม่วงพันธุ์งาช้างแดงกันอย่างแพร่หลาย อาจจะทำให้มีหลายคนเกิดความสับสนทั้งรูปภาพที่นำมาเผยแพร่ ในการไปดูงานในไต้หวันในครั้งนี้ ผู้เขียนได้รับความกระจ่างว่า สวนคุณลีได้มะม่วงพันธุ์งาช้างแดงของแท้มาปลูก และได้ทดลองชิมผลผลิตแล้วต้องยอมรับว่า เมื่อ

ผลสุกรสชาติหวานหอม ไม่มีกลิ่นเหม็นขี้ไต้ ที่สำคัญปริมาณเนื้อมากกว่า 90% และเมล็ดลีบเล็กมาก มะม่วงพันธุ์งาช้างแดง ผลใหญ่และยาวมาก วัดความยาวผลได้ถึง 25 เซนติเมตร เนื้อสุกมีรสชาติหวานหอม เนื้อหนามาก เมล็ดลีบบางเพียง 1 เซนติเมตรเท่านั้นเอง น้ำหนักของเมล็ดไม่ถึง 100 กรัม มีเฉพาะเนื้อมากกว่า 1 กิโลกรัม และเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา มะม่วงลูกผสมไต้หวันพันธุ์ T2 ได้เห็นผลผลิตแล้วเมื่อ เป็นมะม่วงที่ เมื่อสุกมีผิวผลเป็นสีแดงเลือดนกสวยสะดุดตามาก เนื้อแน่น รสชาติอร่อยมาก ได้มีการทดสอบจากผู้บริโภคหลายท่านต่างก็ยอมรับว่า รสชาติยอดเยี่ยมมาก หลายคนบอกว่า นำมากินกับข้าวเหนียวได้เหมือนกับมะม่วงน้ำดอกไม้และอกร่อง คาดว่า จะเป็นมะม่วงที่มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 

             ฝรั่ง “พันธุ์พิจิตร 1” ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร จ.พิจิตร โทร. 08-1886-7398 ได้มีการนำเมล็ดฝรั่งฮ่อง เต้ (สายพันธุ์จากไต้หวัน) นำเมล็ดมาเพาะเมล็ดโดยมีวัตถุประสงค์แรกเพื่อจะใช้ทำต้นตอ และนำไปทาบกิ่งกับฝรั่งพันธุ์ฮ่องเต้ เพื่อจะได้ต้นพันธุ์ที่มีรากแก้ว เมล็ดส่วนหนึ่งได้นำไปปลูกแซมในสวนมะนาวพันธุ์แป้นดกพิเศษ เพื่อตรวจสอบดูว่าจะมีฝรั่งต้นใดกลายพันธุ์มาดีกว่าฝรั่งพันธุ์ฮ่องเต้หรือ ไม่ ผลปรากฏว่ามีฝรั่งอยู่ต้นหนึ่งปลูกด้วยเมล็ดมีอายุต้นเพียง 4-5 เดือนเศษ เริ่มออกดอกและติดผลดกมาก จึงได้ทดลองห่อผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพ เมื่อผลแก่พบว่า ฝรั่งมีผลเป็นทรงกลม มีผิวขาวนวล น่ารับประทาน ที่สำคัญ เนื้อมีความละเอียดมาก และเนื้อไม่แข็ง (เนื้อกรอบฟู) เมล็ดน้อยมาก รสชาติหวานมาก ความหวานน่าจะไม่ต่ำกว่า 14 เปอร์เซ็นต์บริกซ์ จัดเป็นฝรั่งพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดที่มีรสชาติอร่อยมากอีกพันธุ์ หนึ่ง และได้ตั้งชื่อพันธุ์ฝรั่งที่ได้จากการเพาะเมล็ดว่า “พันธุ์พิจิตร 1” เพราะต้นแม่เกิดที่ จ.พิจิตร คาดว่าในอนาคตฝรั่งพันธุ์ “พิจิตร 1” จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการปลูกฝรั่งไทยในอนาคตอย่างแน่นอน 

           “ซุกินีแฟนซี” สวนคุณลี จ.พิจิตร ได้นำเมล็ดพันธุ์จากไต้หวันมาปลูกที่ประเทศไทยเป็นรายแรกโดยปลูกทั้งแบบสภาพ แปลงและปลูกในถุงดำขนาดใหญ่ ซุกินีแฟนซีให้ผลผลิตดีมาก ออกดอกติดผลดก มีการเจริญเติบโตที่ดี โดยต้นซุกินีแฟนซีให้ผลสีเหลืองสด สลับลาย สีเขียวอ่อน, สีเขียวเข้ม ทำให้สีสันผลซุกินีดูน่าสนใจ อีกอย่างซุกินีมีคุณภาพเนื้อแน่น หวาน กรอบ  ผลผลิตได้ต่อต้นดี การปลูกซุกินีแฟนซีในประเทศไทยที่จะได้ผลดีนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะภาคเหนือของ ประเทศ หรือพื้นที่สูงเท่านั้น แต่ปลูกได้ในสภาพของพื้นที่ราบภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางได้ด้วยเช่นกัน สภาพอากาศร้อนทั้งปี ซุกินีเป็นพืชผักที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดค่อนข้างสูงในตลาดโลก และมีแนวโน้มจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้แต่ในประเทศไทยเองด้วย ซุกินีจึงเป็นอีกหนึ่งชนิดพันธุ์ผักที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรไทยในอนาคต การบริโภคซุกินีแฟนซีนั้นเหมือนกับการทานแตงกวาทั่วไป 

เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558 ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย ดลบันดาลให้เกษตรกรไทยทุกท่าน ประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรมของท่านและมีความสุขตลอดไปครับ

 

ที่มา: เดลินิวส์ (http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture)