ข่าวสาร

แนะเคล็ดเพิ่มขนาด-คุณภาพลำไย“ตัดช่อ-แต่งกิ่ง”ขจัดปัญหาราคาตกต่ำ

วันจันทร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

 

                นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในช่วงระยะนี้ ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม หากสภาวะอากาศไม่แปรปรวนมากนัก ก็มีแนวโน้มที่ลำไยจะออกดอกติดผลดี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผลดีกับเกษตรกรนัก เพราะลำไยที่ติดผลดกเกินไป จะเกิดการแย่งอาหารทำให้ขนาดของผลเล็กลงและด้อยคุณภาพ อีกทั้งช่อที่ติดผลดกยังจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราและหนอนเจาะผล เป็นเหตุให้ราคาตกต่ำ และการถูกกดราคาจากผู้รับซื้อ

 

                กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแนะนำให้เกษตรกรตัดช่อลำไย เพื่อควบคุมปริมาณผลและช่อไม่ให้มากเกินไป ซึ่งจะทำให้ได้ลำไยที่มีผลโตสม่ำเสมอ เนื้อมีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด โดยมีวิธีการ ดังนี้ 1. ปลิดผลและตัดปลายช่อออกบางส่วนทิ้ง โดยใช้กรรไกรตัดปลายช่อผลประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวช่อหรือไว้ผลไม่เกิน 50 ผลต่อช่อ และควรตัดช่อในระยะที่ผลลำไยมีขนาดไม่เกิน 0.5 เซนติเมตรหรือขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว ในกรณีที่ต้นสูงควรใช้กรรไกรด้ามยาวตัด แต่ถ้ามีการจัดทรงพุ่มลำไยให้เตี้ยก็สามารถปฏิบัติง่ายขึ้น 2. หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ทำการตัดแต่งกิ่ง โดยการตัดแต่งกิ่งที่อยู่กลางทรงพุ่มออกบางส่วนและตัดแต่งกิ่งด้านข้างทรง พุ่มออก โดยเฉพาะกิ่งที่ไม่ได้รับแสง เพื่อลดพื้นที่ออกดอกติดผลลง ทำให้ขนาดผลใหญ่ขึ้นและคุณภาพผลผลิตโดยรวมดีขึ้น

                นอกจากนี้ เกษตรกรควรหมั่นทำการสำรวจเพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญในระยะ ติดผล ได้แก่ มวนลำไย หนอนเจาะขั้วผล เพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคระบาดอีกด้วยด้วย

                นายโอฬาร กล่าวต่อไปว่า การผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนั้น เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรควรคำนึงถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะไม่สามารถต่อรองราคากับผู้รับซื้อได้เลยหากผลผลิตของ เราไม่มีคุณภาพ และถึงจะผลิตได้ปริมาณมาก แต่ก็ขายไม่ได้ราคา ผลตอบแทนก็ไม่คุ้มค่ากับที่ลงแรงและลงทุนไป ซึ่งวิธีการดังกล่าวข้างต้นก็ไม่ได้ยุ่งยากและซับซ้อน สามารถทำเองได้ ทั้งนี้ หากเกษตรกรต้องการข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

 

ที่มา: แนวหน้า (http://www.naewna.com/local/100002)