ข่าวสาร

เกษตรกรอุทัยธานี ไอเดียเจ๋ง!!! คิดค้นระบบกักเก็บน้ำใช้เพาะปลูกพืชหลังฤดูทำนา (ชมคลิป)

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 21:20:03 น.

 

ช่วงฤดูแล้ง เกษตกรจะประสบปัญหาเรื่องน้ำที่ไม่เพียงพอในการทำการเกษตร แต่มีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งที่มีวิธีการบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

 

(ลิ้งค์ชมคลิป คลิกได้ที่นี่ ​http://youtu.be/xKjhI41A_8U​)

 

โดยหลังจากสิ้นสุดฤดูการทำนาปี พื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานจะปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง แต่สำหรับพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้ แม้พื้นที่จะอยู่นอกเขตชลประทานแต่กลับทำนาปลูกข้าวและพืชผักได้ตลอดทั้งปีเพราะที่นี่มีระบบการจัดการน้ำสำหรับการปลูกข้าวทำสวนและพืชหลังฤดูทำนาที่ดี

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์        
(http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1422008230&grpid=08&catid=05)