ข่าวสาร

เกษตรสร้างชาติ : เกษตรผสมผสาน แค่ 1 ไร่ สร้างรายได้ปีละ 2 แสน (ชมคลิป)

เกษตรฯ

เกษตรสร้างชาติ : เกษตรผสมผสาน แค่ 1 ไร่ สร้างรายได้ปีละ 2 แสน 

 

สมุทรสงคราม 22 ม.ค.-เกษตรกรชาวสมุทรสงครามนำแนวคิดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ใช้พื้นที่สวนมะพร้าวผสมผสานไม้พืช ไม้ผล และเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 1 ไร่ ทำให้มีผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี สร้างรายได้กว่า 200,000 บาท/ปี

22-1-2558 8-31-31

สวนมะพร้าวลักษณะแปลกตา จากสวนโล่งโปร่งที่นิยมปลูกกันทั่วไป “ลุงสุชล” เกษตรกรตัวอย่าง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม กลับคิดต่าง ใช้แนวคิดเกษตรผสมผสาน เพาะปลูกในพื้นที่เพียง 1 ไร่ และนำวิธีปลูกพืชแบบใช้น้ำน้อยจากซาอุดีอาระเบียมาปรับใช้

22-1-2558 8-31-08

ลุงสุชลบอกว่า สวนมะพร้าว 1 ไร่ จะใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แบ่งพื้นที่ทำประโยชน์อย่างหลากหลายครบวงจรเกษตรกรรม ตามคันดินจะปลูกแซมด้วยพืชไม้ผล ไม้ดอกนานาชนิด รวมทั้งสมุนไพร พืชสวนครัวทั้งที่นิยมและหายาก เก็บขายเป็นรายได้ประจำวัน

22-1-2558 8-32-16 22-1-2558 8-31-57

สับปะรดในแปลงขนาดย่อมก็สามารถปลูกได้ เช่นเดียวกับมะละกอที่ออกผลสวยขนาดใหญ่ เพราดินมีธาตุอาหารสมบูรณ์จากปุ๋ยมูลสัตว์ที่ผลิตได้เอง มากพอผลิตเป็นแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือน

22-1-2558 8-32-57

ลุงสุชล บอกอีกว่า เกษตรกรต้องรู้จักคิดปรับเปลี่ยน ทดลองอยู่เสมอ ซึ่งการเลี้ยงไก่ตระกร้าแบบนี้ได้ผลดี ไก่ไม่เครียด กินอาหารได้เต็มที่ ออกไข่อย่างสม่ำเสมอ และมูลไก่จะเป็นปุ๋ยอย่างดีสำหรับมะพร้าว ช่วยให้ออกผลดกลำต้นแข็งแรง

22-1-2558 8-33-09

นอกจากนี้ ยังเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์ ย่อยมูลนกกระทาด้านบน เป็นปุ๋ยชั้นดี ขายได้ราคากิโลกรัมละ 30 บาท ส่วนไส้เดือนขายได้ตัวละ 5 บาท

ในสวนยังเลี้ยงแมลงชันโรงช่วยผสมเกสร ผลพลอยได้คือน้ำหวานราคาสูงขวดละกว่า 1,000 บาท ผลผลิตจากพืชหลักอย่างมะพร้าว พืชเสริมไม้ผลไม้ดอก สัตว์เลี้ยงต่างๆ ยังนำมาแปรรูปทั้งไข่เค็ม น้ำตาลมะพร้าว เพิ่มมูลค่า ทำให้สวนเกษตรแห่งนี้สามารถทำรายได้ปีละกว่า 200,000 บาท พอกินพอใช้ และพอเพียง เป็นเกษตรกรที่ยั่งยืน.-สำนักข่าวไทย

ชมคลิปผ่านยูทูบ

Written by: newmedia

2015/01/22 8:38 AM

 

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย Thai News agency
        (http://www.tnamcot.com/2015/01/22/เกษตรสร้างชาติ-เกษตรผส/)