ข่าวสาร

เกษตรสร้างชาติ : เกมเกษตรกรรมออนไลน์ ทดลองได้ก่อนปลูกจริง (ชมคลิป)

เกษตรฯ

เกษตรสร้างชาติ : เกมเกษตรกรรมออนไลน์ ทดลองได้ก่อนปลูกจริง

 

กรุงเทพฯ 23 ม.ค.-กรมพัฒนาที่ดินสร้าง “อิมฟาร์ม” เกมออนไลน์จำลองการทำเกษตรกรรม โดยใช้ข้อมูลจริงทั้งหมด หวังให้เกษตรกรได้ทดลองเล่นปลูกพืชเสมือนจริงประกอบการตัดสินใจก่อนทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเอง

23-1-2558 10-07-42

เกมจำลองการทำเกษตรกรรม หรืออิมฟาร์ม นำข้อมูลจริง ที่ประกอบด้วย ข้อมูลแผนที่ชุดดิน สภาพดิน ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิต เช่น ปุ๋ย สภาพภูมิอากาศ ข้อมูลการตลาด มาจำลองเป็นเกมส์หน้าจอออนไลน์ ให้ผู้สนใจทดลองเป็นเกษตรกร ปลูกพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และถั่วเหลือง โดยผู้เล่นสามารถเข้าไปเลือกพื้นที่และลงรายละเอียดพื้นที่เสมือนจริง ผ่านแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ จากนั้นจำลองการบริหารจัดการพื้นที่ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยระบบจะดึงข้อมูลมาประมวลผลให้โดยอัตโนมัติ

23-1-2558 10-07-56 23-1-2558 10-08-12

เมื่อจบเกมก็จะทราบทันทีว่า สภาพดินในพื้นที่ของตนเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใด วิธีการปรับปรุงบำรุงดิน กระบวนการปลูก ผลผลิต และผลตอบแทน

23-1-2558 10-08-28 23-1-2558 10-08-42

กรมพัฒนาที่ดินสร้างเกมเกษตรกรรมออนไลน์ขึ้นมา มีเป้าหมายหลัก เพื่อช่วยการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาที่เรียนด้านเกษตรกรรม สามารถใช้เป็นข้อมูลในการเรียนและทดลองทำการเกษตรโดยไม่ต้องลงแปลงจริง และเกษตรกรรุ่นเยาว์สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของดินและพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเอง หรือถ่ายทอดสู่ครอบครัวเพื่อให้การทำเกษตรมีความเสี่ยงน้อยลง เลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดิน เพื่อให้ได้ผลผลิตและมีผลกำไรมากที่สุด

23-1-2558 10-09-4123-1-2558 10-08-59

เกมเกษตรกรรมออนไลน์เปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้ว มีการตอบรับจากนักเล่นเกมส์ออนไลน์พอสมควร กรมพัฒนาที่ดินกำลังสร้างเวอร์ชั่นใหม่ตามมา โดยเพิ่มชนิดพืช จำพวกไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และไม้ผลชนิดอื่นๆ และกำหนดพิกัดพื้นที่ให้ลงถึงแปลงย่อยที่ผู้เล่นสามารถนำแปลงเกษตรของตัวเองมาจำลองเล่นได้จริงในเกมนี้ด้วย.-สำนักข่าวไทย

ชมคลิปผ่านยูทูบ

 

Written by: newmedia

2015/01/23 10:13 AM

 

ที่มา : 
         (http://www.tnamcot.com/2015/01/23/เกษตรสร้างชาติ-เกมเกษตร/)