ข่าวสาร

เกษตรสร้างชาติ : สู้แล้งด้วยพืชน้ำน้อย

ชัยนาท 28 ม.ค. – เกษตรกรใน จ.ชัยนาท ปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวในฤดูแล้งปีนี้ รวมจำนวนกว่า 20,000 ไร่ โดยบางส่วนได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย ขณะที่อีกจำนวนมากกำลังประสบปัญหาขาดน้ำและกองทัพหนูระบาดหนัก สร้างความเสียหายให้ผลผลิต

062.2062.3
คลองชลประทานที่แห้งขอด ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรกว่า 100,000 ไร่ ใน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ว่างเปล่า ชาวนาส่วนหนึ่งเลือกที่จะหยุดทำนาตลอดฤดูแล้งนี้ ขณะที่บางส่วนตัดสินใจปลูกพืชใช้น้ำน้อย ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำ โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกเป็นครั้งแรกกว่า 1,000 ไร่ เพราะคาดว่าจะให้ผลผลิตและรายได้สูงกว่าการทำนา

062.4062.5062.6062.7

ผู้ใหญ่จำลอง ชักชวนลูกบ้านใน ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี มาเริ่มต้นปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปีนี้ได้ 39 ราย พื้นที่กว่า 400 ไร่ ขณะนี้ต้นข้าวโพดทยอยออกฝัก พร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนหน้า แต่หลายแปลงกำลังเสียหายจากกองทัพหนูที่ออกอาละวาดกัดกินฝักข้าวโพดอย่างหนัก ต้องใช้สารพัดวิธีกำจัด หากแก้ปัญหาได้ผล ข้าวโพดรุ่นนี้จะสร้างรายได้อย่างดี และมีแนวโน้มที่จะปลูกข้าวโพดทดแทนนาปรังในฤดูแล้งปีต่อๆ ไป

062.8062.9

ขณะที่ชาวนาอีก 300 ราย เลือกปลูกถั่วเขียวที่ใช้น้ำน้อยและดูแลง่าย มีผู้มารับซื้อผลผลิตถึงที่ คาดว่าจะมีเงินเหลือไร่ละ 1,500 บาท

062.10062.11062.12

สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ระบุว่า จ.ชัยนาท มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 800,000 ไร่ ฤดูแล้งนี้มีการปลูกพืชใช้น้ำน้อยกว่า 20,000 ไร่ ได้แก่ ถั่วเขียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชผักอื่นๆ เกษตรกรหลายรายเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้แล้ว แต่หลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาขาดน้ำและหนูระบาดทำลายผลผลิต

062.13
เกษตรชัยนาทเตรียมรวบรวมความสำเร็จและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในปีนี้ สรุปเป็นองค์ความรู้และวิธีการที่ได้ผล แนะเกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชครั้งต่อไปให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา. – สำนักข่าวไทย

 

 

Written by: newmedia

2015/01/28 10:19 AM

 

ที่มา :  

          

          (http://www.tnamcot.com/2015/01/28/เกษตรสร้างชาติ-สู้แล้ง)