ข่าวสาร

รายงานประชาคมอาเซียน ตอน ฝางส่งเสริมปลูกกระเทียมคุณภาพ (คลิปข่าว)

ฝางส่งเสริมปลูกกระเทียมคุณภาพ

 

สำนักงานเกษตรอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมนั้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนการปลูกกระเทียม โดยได้เข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรผลิตพืชผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพปลอดสารเคมี เพื่อให้สามารถส่งไปขายกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 

 

พืชผลทางการเกษตรที่สำนักงานเกษตรอำเภอฝางได้เข้าไปส่งเสริมวางแผนในด้านการปลูก มีทั้งข้าว พัฒนาสายพันธุ์ข้าว ลำไย ส่งเสริมการปลูกลำไยนอกฤดู ลิ้นจี่ และพืชผักสวนครัว เช่น กระเทียม 

 

 

คำอธิบาย: IFramePublished on Feb 1, 2015

 

 

 

ที่มา : ข่าวภาคเหนือ Chiangmai TVNews
           
          (https://www.youtube.com/watch?v=qQbWDrDE4vQ)