ข่าวสาร

ภัยแล้งมาเร็วกว่าปกติส่งผลให้สวนสับปะรดแห้งเหี่ยวตาย ด้านเกษตรจังหวัดพังงาแนะวิธีการดูแลรักษาพืชในช่วงหน้าแล้ง

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

วันที่ข่าว : 7 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

จากที่ฝนทิ้งช่วงมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2557 ทำให้เกษตรกรได้ประสบปัญหาภัยแล้งเข้าลุกลามตามพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะสวนสับปะรด หมู่ที่ 6 บ้านเขาเปาะ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ที่แห้งเหี่ยวใกล้ตาย จำนวนกว่า 100 ไร่ ซึ่งเกษตรกรได้ปลูกขึ้นร่วมกับต้นปาล์มน้ำมัน ที่ต้องรอเวลาก่อนที่จะต้นปาล์มน้ำมันจะให้ผล โดยพบว่าในปีนี้ภัยแล้งมาเร็วกว่าปกติทำให้พืชผลทางการเกษตรเริ่มได้ผลกระทบจากอากาศร้อนและแห้งเฉาตาย สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรอยู่ในขณะนี้

นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า ช่วงนี้ฝนแล้งติดต่อกันเป็นเวลานานหลายจังหวัดประสบปัญหาภัยแล้งรวมทั้งจังหวัดพังงาด้วย ขอให้พี่น้องเกษตรกรเฝ้าระวังการเกิดไฟไหม้ในสวนและจากสาเหตุภัยแล้งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชได้ ส่งผลทำให้การติดดอกออกผลลดลง ทำให้คุณภาพผลผลิตตกต่ำเสียหาย หรืออาจทำให้ต้นพืชตายได้ จึงแนะนำวิธีการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยขอให้เกษตรกรหมั่นดูแลรักษาพืชในช่วงหน้าแล้ง ดังนี้ ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใส่รอบโคนต้นพืช แต่ไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมีช่วงหน้าแล้ง หากมีความจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีต้องให้ดินมีความชุ่มชื้นเพียงพอ กรณีในสวนไม้ผล ไม่ควรใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช เนื่องจากจะทำให้หญ้าตาย ดินแห้ง ขาดความชุ่มชื้น ส่งผลให้ระบบรากพืชเสียหาย ไม่สามารถดูดซับธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งเมื่อหญ้าตาย เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้สวนได้อีกด้วย

ควรกำจัดวัชพืชในสวนโดยวิธีการตัดหญ้า ถางหญ้า แล้วนำเศษวัชพืชไปคลุมโคนต้นไม้ที่ยังเล็กอยู่ เป็นการรักษาความชื้นและสามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยหมักต่อไป ไม่ควรทำการไถพรวนดินในสวน หรือแปลงพืชเพราะเป็นการทำลายระบบรากพืช ทำลายระบบนิเวศน์ ทำให้ดินสูญเสียความชื้น และควรทำแนวป้องกันไฟไหม้สวนด้วย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุกตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา โทร. 076-481467

 

 

คลิกลิ้งค์ เพื่อดูวิดีโอ (ข่าวตอน 1 : http://61.19.244.31/centerapp/UploadFiles/Video%2f2558%2f02%2f07%2fMobile%2fVNOHT580207001011101_07022015_055945.mp4)

                               (ข่าวตอน 2 : http://61.19.244.31/centerapp/UploadFiles/Video%2f2558%2f02%2f07%2fMobile%2fVNOHT580207001011102_07022015_055945.mp4)

 

 


ผู้สื่อข่าว : เสรี นาวงศ์
Rewriter : จิรภิญา สมลังกา
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

 

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

         http://61.19.244.31/centerapp/UploadFiles/Video%2f2558%2f02%2f07%2fMobile%2fVNOHT580207001011101_07022015_055945.mp4