ข่าวสาร

วุ้นสับปะรดพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปแก้ปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ

วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557, 06.00 น.

 

ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของเกษตรกรที่ผลิตพืชผลทางการเกษตรเกือบทุกชนิด เนื่องจากสินค้าเกษตรในช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตออกพร้อมกันจนเกินความต้องการของตลาด ทำให้ผลผลิตล้นฉุดราคาให้ต่ำลง ซึ่งมักเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร จึงได้หาวิธีการแก้ปัญหาพืชผลราคาตกต่ำในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยการนำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าแทนการจำหน่ายผลสด

สับปะรด เป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีพื้นที่ปลูกจำนวนมาก เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด กระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ทั้งที่สับปะรดเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารที่ดีเหมาะกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย จึงไม่ควรปล่อยให้สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มวุ้นสับปะรดพร้อมดื่มขึ้น

เครื่องดื่มวุ้นสับปะรดพร้อมดื่มที่ศึกษาวิจัยและพัฒนานี้ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ แตกต่างจากสินค้าที่มีขายตามท้องตลาด คือการใช้น้ำผลไม้สดผสมผงวุ้นทำให้เนื้อน้ำผลไม้เป็นเจลที่สามารถใช้หลอดดูดเหมือนเครื่องดื่มทั่วไป สะดวกต่อการบริโภค อีกทั้งการใช้น้ำผลไม้แท้ทำให้มีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้น โดยน้ำสับปะรดมีคุณค่าทางอาหารพวกแคลเซียมมาก ช่วยบำรุงกระดูก และฟัน รองลงมามีวิตามินซีช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน ส่วนคุณค่าทางยาช่วยย่อยอาหาร ลดอาการแน่นท้อง เป็นต้น ที่สำคัญคือวิธีการแปรรูปเครื่องดื่มวุ้นผลไม้พร้อมดื่มนั้น มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถผลิตได้เองในระดับครัวเรือน เกษตรกรสามารถแปรรูปเพื่อจำหน่ายในช่วงที่ผลผลิตราคาตกต่ำ เป็นการสร้างรายได้เพิ่มอีกวิธีหนึ่ง

สำหรับขั้นตอนการทำวุ้นสับปะรดพร้อมดื่ม เริ่มจากนำสับปะรดปอกเปลือก ฝานตาและล้างให้สะอาด นำเข้าเครื่องคั้นน้ำหรือเครื่องแยกกากเอาแต่น้ำ จากนั้นใช้น้ำสะอาดสัดส่วน 500 กรัมต่อน้ำสับปะรด 500 กรัม หรืออัตราส่วน 1:1 ตั้งน้ำสะอาดจนร้อนจึงใส่ส่วนผสม ได้แก่ น้ำตาล 80 กรัม กรดซิตริก (กรดมะนาว) 0.85 กรัม ผงวุ้น 2 กรัม คนให้ละลาย แล้วเทน้ำสับปะรดที่เตรียมไว้ ต้มต่อไปในอุณหภูมิที่ 85 องศาเซลเซียส ประมาณ 5 นาที เพื่อฆ่าเชื้อโรค จากนั้นเทใส่ถ้วยพลาสติกหรือภาชนะที่เตรียมไว้รอให้เย็น ปิดด้วยฟิล์มพลาสติก แล้วนำไปแช่ตู้เย็นเพื่อรอการจำหน่ายหรือบริโภคในครัวเรือน

จากการนำเครื่องดื่มวุ้นสับปะรดพร้อมดื่มไปให้ผู้บริโภคทดลองชิมตามงานนิทรรศการต่างๆ ได้รับการตอบรับดีมากทั้งเรื่องรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และความแปลกใหม่ จึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นี้น่าจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ที่สำคัญคือสามารถช่วยเกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรในช่วงผลผลิตล้นตลาดได้ ซึ่งไม่เพียงแต่สับปะรดเท่านั้น ขณะนี้ยังได้มีการศึกษาพัฒนาวุ้นน้ำผลไม้ชนิดอื่น เช่น ลำไย เงาะ ลิ้นจี่ มังคุด หรือผลไม้ที่มีน้ำเยอะ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไป

เกษตรกรที่ปลูกผลไม้และประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดเป็นประจำ อยากแนะนำให้ลองแปรรูปสินค้าแทนที่จะขายแต่ผลไม้สดที่ได้ราคาตกต่ำไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของท่านแล้ว ยังเป็นการยืดอายุผลผลิตให้สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นด้วย ท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร โทร.0-2940-5468 ในวันเวลาราชการ

 

 

 

ที่มา : แนวหน้า

         (http://www.naewna.com/local/89718)