ข่าวสาร

แจงราคาพืชเศรษฐกิจ หอม-กระเทียมปีนี้แย่

กุมภาพันธ์ 6, 2015

 

 

9.jpg
นายเลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย์  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)++ กล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด และราคากระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่งปี 58 พบว่ากระเทียมมีการลดพื้นที่ปลูกลง เนื่องจากราคาปลายปีที่ผ่านมามีราคาลด เกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชอื่นๆ เช่น ข้าวนาปรัง มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน พืชผักอื่นๆ คาดว่าจะมีผลผลิต  70,000 ตัน ขณะนี้ราคากระเทียมสดกก.ละ 10-12 บาท ลดลงจากปีที่แล้ว และคาดว่าอาจจะลดลงอีก
สำหรับ หอมแดงปีนี้คาดว่ามีผลผลิต 127,757 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 0.83 เพราะเกษตรกรหันไปปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน ถั่วลิสง และพืชผักอื่นๆ  ภาคเหนือจะเริ่มออกสู่ตลาดเกุมภาพันธ์นี้ คาดว่าราคาหอมแดงสดจะอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 9-10 บาท ส่วนหอมหัวใหญ่ ปีนี้จะ มีผลผลิต 44,961 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.06  ขณะนี้ที่อำเภอแม่วางและสันป่าตอง เชียงใหม่รวมจุกกิโลกรัมละ 8 บาท คาดว่ากุมภาฯนี้ราคาน่าจะลดลงอีก
มันฝรั่ง  ในปี 2558 ผลผลิตมันฝรั่งพันธุ์โรงงานจะมีผลผลิต 99,712 ตัน พันธุ์บริโภค 9,539 ตัน โดยมันฝรั่งพันธุ์โรงงานมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น จากโครงการส่งเสริมปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานในพื้นที่เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ตาก และลำพูน ทำให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูก และโรงงานมีการประกันราคารับซื้อมันฝรั่งพันธุ์โรงงานไว้ที่กิโลกรัมละ 12.50 บาท ขณะนี้ราคามันฝรั่งพันธุ์บริโภคกก.ละ 18 บาท และคาดว่ากุมภาพันธ์นี้จะมีเหลือกิโลกรัมละ 13 บาท

 

 

ที่มา :   หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

          (http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=360929​)