ข่าวสาร

นวัตกรรม : ประดิษฐ์เครื่องสีข้าว

 โดย ทีมข่าวการศึกษา 9 ก.พ. 2558 05:01

 

 

ขอบคุณภาพจาก : http://www.news.rmutt.ac.th/archives/42547

ดร.สุรินทร์ แหงมงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันการผลิตข้าวที่นำมาบริโภคส่วนใหญ่ต้องผ่านกระบวนการลมควันเพื่อป้องกันมอดและแมลงจึงทำให้เกิดสารพิษตกค้างในเมล็ดข้าว ดังนั้น ตนพร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ แม้นพวก และนายธนาวุฒิ ชินบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จึงได้ผลิตเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือนเพื่อเป็นอีกทางเลือกสำหรับครอบครัวที่ต้องการสีข้าวปลอดสารพิษตกค้างเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน โดยใช้งบประมาณในการประดิษฐ์เพียง 15,000 บาท/ เครื่อง ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 09-1558-5855.

 

 

 

ที่มา : ข่าวไทยรัฐออนไลน์ 

         (http://www.thairath.co.th/content/479955)