ข่าวสาร

เกษตร 360 องศา….เกษตรอินทรีย์

 

โดย คุณ ดิ๊ก ชาวไทย

[email protected]

 

กุมภาพันธ์ 11, 2015

 

4.jpg
คำแนะนำจากระดับนโยบาย…ให้เกษตรกร หันไปพัฒนาวิถีชุมชน สู่ความเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ ลดการพึ่งพิง แต่หันมาพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ ผ่านการทำเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการใช้ยาฆ่าแมลง เพราะถ้าลดต้นทุนการทำเกษตรได้ ก็ย่อมมีเหลือ มีความเป็นอยู่ที่น่าจะดีขึ้นบ้าง

ทุกวันนี้เกษตรกร มีค่าใช้จ่ายในเรื่องสารกำจัดศัตรูพืช สารเร่ง ปุ๋ยเคมี ค่าแรง ดอกเบี้ย ยิ่งถ้าเช่าที่ทำการเกษตรก็บวกเข้าไป

แม้บ้านเราจะเป็นแชมป์ส่งออกข้าว แต่ไม่ได้หมายความว่า ชาวนา เกษตรกร จะมีความเป็นอยู่ที่ดี ในฐานะ แชมป์ผลิตข้าว ส่งออกขายทั่วโลก  ข้อมูลผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ย280-810 กิโลกรัมต่อไร่  ต้นทุนการผลิต ชาวนามีต้นทุนการผลิต เฉลี่ยไร่ละ 3-4 พัน บาท หรือตันละ 8-9 พันบาท

ถ้าขายข้าวเปลือก กันตันละ 7 พันกว่า ลองคิดดูนะครับ ที่เหลือจะพอยาไส้ได้มากน้อยแค่ไหน  ประเด็นเรื่องลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเล็งช่องทางพืชเศรษฐกิจใหม่ๆ ในตลาด  นำระบบคลัสเตอร์ หรือเกษตรออร์แกนิค เกษตรพัฒนาให้ก้าวทันตลาดใหม่ๆ เป็นแนวคิด แนวทางที่พูดกัน ได้ข้อสรุปและลงมือกันมาอยู่แล้ว

วันนี้เราน่าจะพูดถึง ตลาดและราคาสินค้าเกษตร  มากกว่าต้องมานั่งพูดคุย หารือ วิธีการผลิตเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาด  “เกษตรอินทรีย์” กำลังอยู่ในกระแส  เป็นบทพิสูจน์ข้อหนึ่งที่เด่นชัดว่า ถ้าเจาะตลาดคุณภาพ ทำการเกษตรแบบปราณีต

ย่อมมี กำไร มีความสดใสในชีวิต

 

 


ที่มา :  เชียงใหม่นิวส์
          (http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=362104)