ข่าวสาร

ราคากระเทียมตกฮวบ หลังนำเข้าจากต่างแดน

 

ราคากระเทียมตกฮวบ หลังนำเข้าจากต่างแดน

กุมภาพันธ์ 19, 2015

 

b.2

ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม เข้าหารือกับจังหวัดเกี่ยวกับราคากระเทียมของจังหวัดเชียงใหม่ที่ตกต่ำ มีการรับทราบร่วมกัน และส่งเรื่องต่อไปยังส่วนกลางเพื่อหาแนวทางพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป ล่าสุด มีการชะลอการนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศแล้ว

นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหารือและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมพร้อมยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้พิจารณาต้นทุนในการผลิต เพื่อขอเพิ่มราคารับซื้อกระเทียมสดในราคากิโลกรัมละ 11 – 12 บาท นายสวัสดิ์ อมรอยู่ เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ต้นทุนการผลิตสูง เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละกว่า 10 บาท ยังไม่รวมค่าแรงของเกษตรกร ทางกลุ่มเกษตรกรต้องการให้ผู้ประกอบการมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้ได้กำไรในการจำหน่าย

ด้านนายนายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันในประเทศไทย มีการบริโภคกระเทียมมากกว่าการปลูก ส่วนหนึ่งต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ และมีขั้นตอนตรวจสอบที่ละเอียด แต่ในขณะที่ปริมาณผลผลิตกระเทียมภายในประเทศกำลังออกสู่ตลาดขณะนี้ ทางรัฐได้มีการขอให้ผู้ประกอบการกระเทียมจากต่างประเทศชะลอการนำเข้าก่อน ซึ่งเป็นมาตรการแก้ไขปัญหาทางหนึ่ง ส่วนราคารับซื้อที่เกษตรกรร้องขอ ต้องมีการพิจารณาในระดับสูงขึ้นไป เพราะมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย และทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งให้ส่วนกลางรับทราบปัญหาแล้ว สำหรับ ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะออกผลผลิตในปีนี้ใน 15 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกระเทียมสดกว่า 91,000 ตัน และเป็นกระเทียมแห้งอีกกว่า 27,000 ตัน

 

 

 

ที่มา :   เชียงใหม่นิวส์

             (http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=364152)