ข่าวสาร

นายกฯ สั่งลดภาษีนำเข้าเครื่องจักร หวังช่วยเกษตรกรลดต้นทุนผลิต

 19 กุมภาพันธ์ 2558 (09:40 น.) 

 

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการลดภาษีนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรในภาคการเกษตร เช่น รถไถ รถหว่าน เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ และเกษตรกรได้มีผลกำไรมากขึ้น รวมถึงสั่งการให้ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก ส่งเสริมการแจกจ่าย หรือส่งเสริมเมล็ดพันธุ์พืช และให้มีการจัดวิทยากร หรือปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้แก่เกษตรกรในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรด้วย

 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้กองทัพ โดยเฉพาะกรมการทหารช่างที่มีอุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาช่วยเกษตรกรทำการเกษตรด้วยการลงไปพัฒนาพื้นที่ และขอให้กระทรวงกลาโหมจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือการซ่อมแซมบำรุง หรือจัดซื้อเครื่องมือเครื่องจักรของกรมการทหารช่างที่ชำรุดทรุดโทรมด้วย 

-------------------- ^ ^ ----------------------
ที่มา :  "ข่าวการเมือง".ผู้จัดการ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=นายกฯ สั่งลดภาษีนำเข้าเครื่องจักร