ข่าวสาร

ชี้ช่องย่อยสลายตอซัง ฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

19 กุมภาพันธ์ 2558 (07:40 น.) 
กรมวิชาการเกษตรแนะชาวนา ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ฯย่อยสลายตอซัง อัตรา 3 กก./ไร่ นาน 15 วัน ช่วยลดปัญหาข้าวเรื้อ ให้ข้าวแตกกอดี มีผลผลิตสูง

 

หลังเก็บเกี่ยวข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่มักเผาตอซังฟางข้าวที่เหลือในแปลงนาปริมาณมาก เพื่อความสะดวกในการเตรียมแปลงปลูกข้าวรุ่นถัดไป ซึ่งการเผาตอซังฟางข้าวก่อให้เกิดปัญหามลพิษ เพิ่มภาวะโลกร้อน และทำลายสมดุลธรรมชาติ จากปัญหาดังกล่าว สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ได้ศึกษาและพัฒนาต่อยอดการวิจัยการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ทำปุ๋ยหมัก โดยนำหัวเชื้อจุลินทรีย์ฯมาใช้ย่อยสลายตอซังฟางข้าวในแปลงนา เป็นแนวทางลดปัญหาการเผาตอซังฟางข้าว และช่วยให้เกษตรกรเตรียมแปลงได้ง่ายขึ้น ที่สำคัญยังทำให้ข้าวเจริญเติบโตและแตกกอดี และได้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นด้วย

 

 


นางสุปราณี มั่นหมาย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยจุลินทรีย์ดิน สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า เพื่อลดปัญหาการเผาตอซังฟางข้าวให้กับเกษตรกรหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ทีมนักวิจัยสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจึงได้มีแนวคิดนำ "หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ทำปุ๋ยหมัก" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร มีจุลินทรีย์หลัก ประกอบด้วย จุลินทรีย์ย่อยสลายเซลลูโลส ประเภทแบคทีเรีย รา และแอคติโนมัยซีส ซึ่งมีบทบาทในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยหมักได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ได้ปุ๋ยหมักในระยะเวลาสั้นลง มาทดสอบการย่อยสลายตอซังฟางข้าวในแปลงนา โดยหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ทำการปล่อยน้ำเข้าแปลงนาและย่ำตอซังฟางข้าวให้จมน้ำ จากนั้นหว่านหัวเชื้อจุลินทรีย์ฯ และรักษาระดับน้ำให้อยู่ที่ 10-15 เซนติเมตร เป็นระยะเวลา ประมาณ 10-15 วัน ค่อยไถปรับหน้าดินเพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว

ผลการศึกษาพบว่า การหว่านหัวเชื้อจุลินทรีย์ฯ อัตรา 3 กิโลกรัม/ไร่ ตอซังฟางข้าวจะถูกย่อยสลายได้ดี ทำให้สามารถเตรียมแปลงได้ง่ายขึ้น เป็นการร่นระยะเวลาการเตรียมแปลง ทั้งยังช่วยลดปัญหาการเมาตอซังของข้าวจากการย่อยสลายที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวและการให้ผลผลิต ขณะเดียวกันยังพบว่า การใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ฯ อัตรา 3 กิโลกรัม/ไร่ ทำให้การแตกกอของข้าวสูงสุดเท่ากับ 6.7 ต้น/กอ และได้ผลผลิตข้าวสูงถึง 1,200 กิโลกรัม/ไร่ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5 เท่า นอกจากนั้น ยังพบว่า การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ฯย่อยสลายตอซังฟางข้าวในแปลงนา ยังช่วยลดปัญหาข้าวเรื้อ และข้าววัชพืชได้อีกด้วย

การย่อยสลายตอซังฟางข้าวด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ฯ สามารถใช้ได้ทั้งนาปีและนาปรัง ปัจจุบันนอกจากกรมวิชาการเกษตรจะผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ป้อนให้เกษตรกรที่ทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์น้ำแล้ว ยังมีเกษตรกรบางส่วนเริ่มนำหัวเชื้อจุลินทรีย์ฯนี้ไปใช้ในการย่อยสลายตอซังฟางข้าวในแปลงนาด้วย โดยกรมวิชาการเกษตรจะผลิตตามยอดสั่งซื้อของเกษตรกรซึ่งจำหน่ายในอัตราถุงละ 20 บาท


"หากจะผลิตปุ๋ยหมักต้องใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ฯ 1 ถุง/วัสดุหมัก 1 ตัน แต่ถ้าจะใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ฯในการย่อยสลายตอซังฟางข้าวในแปลงนาต้องใช้ในอัตรา 10 ถุง/ไร่ จะมีประสิทธิภาพการย่อยสลายสูงกว่าและได้ผลดี และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย น่าจะเป็นช่องทางช่วยลดปัญหาการเผาตอซังฟางข้าวได้ เกษตรกรต้องลองใช้ดูแล้วจะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างการใช้กับการไม่ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ฯ" นางสุปราณีกล่าว

หากสนใจเกี่ยวกับ "การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ฯย่อยสลายตอซังฟางข้าวในแปลงนา" สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตรโทร. 0-2579-7522-3

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ อำนาจ จงยศยิ่ง 164/108 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร.0-5327-3015-6

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ชี้ช่องย่อยสลายตอซัง ฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/144995

 

ที่มา : รักบ้านเกิด

          (http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=7208&s=tblrice&g=)