ข่าวสาร

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน จากสำนักเศรษฐกิจการเกษตร

 

 ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญวันนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ pdf) 

http://www.oae.go.th/main.php?filename=price