ข่าวสาร

ตาสับปะรด - เรื่องน่ารู้

วันเสาร์ 7 มิถุนายน 2557 เวลา 00:00 น.

 

           ปัจจุบันมี การนำมาเป็นอาหารของโค และอบแห้งเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์อื่น ๆ นอกจากนี้ยังนำมาหมักเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อใช้ปรับปรุงบำรุงดินให้มีความ สมบูรณ์เป็นอาหารสำหรับต้นพืชได้เป็นอย่างดี

สับปะรดเป็นผลไม้ชนิดผลรวม ตาสับปะรดแต่ละตาคือ 1 รังไข่ที่เจริญขึ้นมา อุดมด้วยสารอาหารที่มีคุณค่า สามารถนำไปสกัดเอาเอนไซม์โปรตีเอส ทำเป็นผงหมักเนื้อ ปัจจุบันมีการนำมาเป็นอาหารของโค และอบแห้งเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์อื่น ๆ    นอกจากนี้ยังนำมาหมักเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อใช้ปรับปรุงบำรุงดินให้มีความ สมบูรณ์เป็นอาหารสำหรับต้นพืชได้เป็นอย่างดี  สับปะรดจัดเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพ อุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินจำนวนมาก ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต  วิตามินบี 2 บี 3 บี 5 และ บี 6 เป็นต้น.

 

ที่มา: เดลินิวส์ (http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture)