ข่าวสาร

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมร้องแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ

วันพุธ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 14:49 น.

 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 ส.ค. ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ (ค่ายกาวิละ) กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ในพื้นที่อ.แม่แตง เชียงดาว เวียงแหง ไชยปราการ และอำเภอสะเมิง กว่า 50 คน นำโดย นายอนุสร คำอ้าย ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปลูกกระเทียมเชียงใหม่ เข้ายื่นหนังสือถึง พล.ต.ศรายุธ รังษี ผบ.มทบ.33เพื่อเรียกร้องให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกต่ำทำให้ เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากโดยนายอนุสร คำอ้าย ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปลูกกระเทียมเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาวะราคากระเทียมสดตกต่ำปีนี้ ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมหันมาแปรรูปกระเทียมแห้งไว้รอจำหน่ายแต่ก็ ได้มีกลุ่มนายทุนได้มีการนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศทั้งถูกต้องตามกฎหมาย และลักลอบนำเข้าส่งผลให้ปีนี้ราคากระเทียมของเกษตรกรตกต่ำเป็นอย่างมาก ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยบางรายต้องยอมขายผลผลิตในราคาที่ขาดทุนเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำ วัน

 

ที่ผ่านมาทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมก็ ได้รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือขอให้ทางจังหวัดช่วยเหลือแต่ก็ได้ผลดีแค่ช่วง ระยะหนึ่งเท่านั้น แต่ราคาผลผลิตก็กลับมาตกต่ำลงอีก โดยขณะนี้น่าจะต่ำสุดในรอบกว่าสิบปี ดังนั้นกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกกระเทียมเชียงใหม่จึงได้ทำหนังสือร้องเรียน เพื่อเสนอเรื่องถึงคณะคสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาการช่วยเหลือ ในระยะสั้นโดยชะลอการนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศจนกว่ากระเทียมภายในประเทศ จะหมดและสกัดกั้นปราบปรามการลักลอบนำเข้ากระเทียมโดยผิดกฎหมายพร้อมทั้งขอ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อรับซื้อกระเทียมจากเกษตรกรในราคาไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ40 บาท และรับซื้อหอมแดงไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 20 บาท รวมถึงขอให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมที่เป็นหนี้กับ สถาบันการเงินและช่วยเหลือเงินกู้ปลอดดอกหรือดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 1 ให้เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในฤดูกาล 2557/58

 

สำหรับ การแก้ปัญหาระยะยาว ให้ทบทวนข้อตกลง FTA และ AEC ให้กระเทียมเป็นพืชเศรษฐกิจที่อยู่ในบัญชีสินค้าอ่อนไหวสูงเพิ่มภาษีนำเข้า เพื่อให้กระเทียมไทยสามารถแข่งขันด้านราคากับกระเทียมต่างประเทศได้และ ประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ส่งออกกระเทียมจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้สิทธิพิเศษ ในการส่งออกพร้อมทั้งดำเนินการจดทะเบียนเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่เป็นสมาคมผู้ปลูกกระเทียมจังหวัดเชียงใหม่และให้สมาคมผู้ ปลูกกระเทียมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่จัดทำแผนแม่ บทพัฒนาอาชีพปลูกกระเทียมนอกจากนี้ขอให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรที่ได้รับผล กระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรี(กองทุน FTA) สนับสนุนงบประมาณตามแผนแม่บทพัฒนาอาชีพปลูกกระเทียมที่สมาคมฯ และสภาเกษตรกรได้จัดทำขึ้น อย่างไรก็ตาม หลังการรวมตัวเข้ายื่นหนังสือของกลุ่มผู้ชุมนุมในครั้งนี้ทาง พล.ต.ศรายุธ รังษี ผบ.มทบ.33 ได้เป็นผู้เข้ารับหนังสือร้องเรียนจากทางกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยตนเอง พร้อมทั้งได้ทำการพูดคุยกับทางแกนนำและรับปากว่าจะเร่งนำเรื่องดังกล่าวเสนอ ให้มีการพิจารณาเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยด่วนจากนั้นทางกลุ่ม ผู้ชุมนุมจึงได้แยกย้ายกันเดินทางกลับในเวลาต่อมา.

 

ที่มา: เดลินิวส์ (http://www.dailynews.co.th/Content/regional)