ข่าวสาร

เกษตรกรเชียงใหม่ร้องภาครัฐช่วยพยุงราคาพืชผลทางเกษตร

วันพุธ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 15:03 น.

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 ส.ค. กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว่า 50 คน ได้รวมตัวประท้วงขอให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือดูแล เรื่องราคาพืชผลทางเกษตรหลายชนิด โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับหนังสือร้องเรียนจากเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง กระเทียม และลำไย และรับปากจะนำเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสนอต่อ ผวจ.เชียงใหม่ เพื่อหาทางช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

 

นายบุญมา กิติใจ อดีตผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ ตัวแทนเกษตรกร เปิดเผยว่า เกษตรกรขอให้ทางนายอำเภอไชยปราการช่วยส่งผ่านหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องกับการรับซื้อผลผลิตของการเกษตรโดยอ้างในเอกสารว่า เกษตรกรในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ซึ่งส่วนมากจะปลูกกระเทียม ลำไย และหอมแดง จากการที่ผลผลิตออกมานั้นราคาตกต่ำเกษตรกรขาดทุน ทั้งลำไยก็ราคาถูกหอมแดงก็ราคาถูก และขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ได้เก็บซึ่งการลงทุนหอมแดงในหนึ่งกิโลกรัม 15 บาท แต่พอผลผลิตออกมาราขายเพียง 6 บาท ขาดทุนให้เห็นจึงขอให้ส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขด่วน

 

วันนี้ ตนในฐานะ แกนนำได้ร้องขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ ไม่ได้นำเอาเกษตรกรทั้งหมดมา เพราะไม่อยากให้เดือดร้อนกับใครและสนองตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงได้มายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือทางรัฐบาลให้ช่วยเหลือประชาชนคนไทย ที่ปลูกหอมแดง ที่กำลังขาดทุนอย่างหนักในเวลานี้นั้นพื้นที่ปลูกหอมแดงประมาณ 2,000 กว่าไร่ผลผลิตจะออกมาประมาณ 5,000 กว่าตัน จึงร้องขอส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาพยุงช่วยเหลือด่วนโดยยื่นขอเสนอขอ ส่วนราชการช่วยเหลือ 3 ข้อ 1.ชลอการนำเข้าของกระเทียม,หอมแดงของต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้าน 2.ขอผ่อนผันการส่งชำระเงินยืมของธกส ออกไปก่อนโดยไม่คิดดอกเบี้ย 3.ขอส่วนราชการช่วยพยุงราคาสิ้นค้าเกษตรกรตัวอื่นๆด้วยเช่นราคาลำไยเพราะ เกษตรกรปลูกหลายอย่างในแปลงเดียวกันปลูกหอมแดงในแปลงลำไยปลูกกระเทียมในแปลง ลำไย แต่ทุกอย่างราคาตกต่ำทั้งหมด ถ้าสินค้าเกษตรกรตัวใดตัวหนึ่งราคาดีก็ยังช่วยให้เกษตรกลืมตาอ้าปากได้บ้าง ขอความช่วยเหลือ.

 

ที่มา: เดลินิวส์ (http://www.dailynews.co.th/Content/regional)