ข่าวสาร

เนื้อที่เก็บเกี่ยวสับปะรดลดสศก.ยังมั่นใจราคาดีตลอดปี

วันอังคาร ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.

 

                 นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดประมาณ 39,000 ครัวเรือน พื้นที่เก็บเกี่ยว ประมาณ 5 แสนไร่ ผลผลิตเฉลี่ยปีละ 2 ล้านตัน สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศปีละประมาณ 23,000 – 25,000 ล้านบาท  ซึ่งสถานการณ์การผลิตสับปะรดโรงงาน ปี 2557 สศก.คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานออกสู่ตลาด ประมาณ 1.98 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4 เนื่องจากเนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลง เพราะช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปีมีอากาศเย็นยาวนานทำให้ต้นสับปะรดเสียหาย โดยเฉพาะภาคตะวันออก ส่วนภาคตะวันตกได้รับผลกระทบจากปัญหาความแห้งแล้ง

 

                โดยผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 2 ช่วง คือ ช่วงแรกระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ร้อยละ 23 ช่วงที่สอง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน–ธันวาคม ร้อยละ 20  ขณะที่ราคาสับปะรดโรงงานที่เกษตรกรขายได้ปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดี เฉลี่ย 5 - 7 บาท/ก.ก. โดยราคาต่ำสุดในเดือนมิถุนายน คือ 5.71 บาท/ก.ก. ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกมากที่สุด และคาดว่าราคาจะยังอยู่ในเกณฑ์ดีไปจนถึงปลายปี แม้จะเป็นช่วงที่ผลผลิตจะออกมามากอีกช่วงหนึ่งก็ตาม เนื่องจากยังมีความต้องการใช้สับปะรดของผู้ประกอบรองรับได้อยู่ อย่างไรก็ดีเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ โดยทุกฝ่ายร่วมกันส่งเสริมพัฒนาพันธุ์ดี การใช้ปุ๋ยและสารเคมีอย่างเหมาะสม  ลดจำนวนปีเก็บเกี่ยวโดยรื้อปลูกใหม่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีสม่ำเสมอ บริหารจัดการด้านปริมาณผลผลิตกับความต้องการให้เกิดความสมดุล รวมทั้งการสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด และผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปสับปะรด จัดทำสัญญาข้อตกลงซื้อขายสับปะรดโรงงานเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและลดความ เสี่ยงด้านราคา

 

ที่มา: แนวหน้า (http://www.naewna.com/local/112528)