ข่าวสาร

พาณิชย์เตรียมระบายข้าว 10 ล้านตัน ภายในปีนี้

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 16:10:16 น.

 

          นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการมีมติ ให้ระบายข้าวในสต็อกของรัฐแบบยกคลัง โดยการจัดลำดับคลังที่จะนำมาระบาย ให้พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความมากน้อยของปริมาณข้าวในคลัง ระยะทางขนส่ง ความต้องการของตลาด ข้อจำกัดด้านแรงงาน และความสะดวกในการส่งมอบ
          นอกจากนี้ ให้ประกาศมูลค่าข้าวขั้นต่ำ ณ หน้าคลังของแต่ละคลังให้ผู้สนใจทราบ เพื่อประกอบการยื่นประมูล โดยผู้เสนอราคา สูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล

 

                                     http://www.matichon.co.th/online/2015/01/14211397941421139805l.jpg

 

              นางสาวชุติมา กล่าวว่า ข้าวที่จะประมูลขายในช่วงแรกจะเป็นข้าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ ข้าวหย่อนมาตรฐานในระดับเกรด A และเกรด B

ทั้งนี้ ปี 2558 จะพยายามระบายทั้งข้าวดีเพื่อการบริโภคและข้าวเสียเพื่อเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรรมประมาณ 10 ล้านตัน สำหรับข้าวจำนวนที่เหลือ ปริมาณ 7 ล้านตันเศษ จะเร่งระบายในปี 2559 ต่อไป

 

ที่มา: มติชนออนไลน์ (http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1421139794)