ข่าวสาร

เตือน‘ชาวนา’พร้อมรับมือปัญหา‘ข้าวกระทบหนาว’

วันศุกร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.

 

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม-เดือนมกราคมของทุกปี เป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น ถ้าปีใดมีอากาศเย็นกว่าปกติ ข้าวโดยทั่วไปจะแสดงอาการเหลือง การเจริญเติบโตชะงักงัน เนื่องจากขบวนการต่างๆ ในต้นข้าวหยุดชะงัก กรมการข้าวจึงมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าว เกรงว่าจะประสบปัญหา “ข้าวกระทบหนาว” ซึ่งเกิดกับข้าวทุกระยะ ทำให้ต้นข้าวแคระแกร็น ใบจุด ใบเหลือง หยุดการเจริญเติบโต ชะงักงัน ไม่กินอาหาร คอรวงสั้น ออกรวงโผล่ไม่พ้นกาบใบ มีความเสี่ยงต่อการที่รวงไม่ผสมเกสรจนเป็นหมัน เมล็ดข้าวเล็ก แบน ลีบ ทำให้ผลผลิตตกต่ำ กรมการข้าว จึงขอประกาศเตือนให้พี่น้องเกษตรกรเพิ่มความใส่ใจดูแลแปลงข้าวในระยะนี้เป็น พิเศษ โดยหมั่นสำรวจแปลงนาและสังเกตความผิดปกติของต้นข้าว และชะลอการใส่ปุ๋ยทุกชนิดไว้ก่อนจนกว่าความหนาวเย็นเริ่มลดลง อากาศดีขึ้น เนื่องจากข้าวไม่สามารถดึงปุ๋ยมาใช้ในการเจริญเติบโตได้ตามปกติ

 

สำหรับพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอต่ออากาศหนาวเย็น ล้วนแต่เป็นพันธุ์ที่มีคอรวงสั้น ได้แก่ พันธุ์ชัยนาท 1 ปทุมธานี 1 และพิษณุโลก 2 เมื่อเจออากาศหนาว จะทำให้รวงโผล่ไม่พ้นกาบใบ ปลายรวงในส่วนที่โผล่เหนือกาบใบธงนั้นจะตั้งและไม่โน้มรวง เมล็ดลีบบาง จนเกือบหมดรวง ส่วนโคนรวงถึงกลางรวงที่ถูกห่อหุ้มด้วยกาบใบธง เมล็ดจะลีบหมด เนื่องจากข้าวไม่ผสมเกสร

ดังนั้น ในฤดูกาลหน้าหากลมหนาวมาเยือนอีก แนะนำพี่น้องเกษตรกรหันมาปลูกข้าวพันธุ์ที่มีคอรวงยาว ทนต่ออากาศที่หนาวเย็นจะดีที่สุด อาทิ พันธุ์สุพรรณบุรี 1 และ กข 31 หรือจะเป็นพันธุ์ กข 57 ซึ่งได้รับการรับรองพันธุ์ไปเมื่อปลายปี 2557 ที่ผ่านมา

 

ที่มา: แนวหน้า (http://www.naewna.com/local/139764)