ข่าวสาร

แก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำด้วยระบบสหกรณ์ - ทิศทางเกษตร

วันพฤหัสบดี 7 สิงหาคม 2557 เวลา 00:00 น.

 

         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประ มาณการผลผลิตลำไยในปีนี้ว่าจะสูงถึง 530,802 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดย   จะออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน 2557 นี้ ทำให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในเรื่องของราคาผลผลิตลำไยตกต่ำ

         ดังเช่น ราคาลำไยเกรด AA เดือนกรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท แต่ปัจจุบันราคาลดลงอยู่ที่กิโลกรัมละ    28-29 บาท และราคาจะลดลงอีกหากเป็นลำไยที่อยู่ในเขตพื้นที่แหล่งผลิต เช่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดเลย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียง ราย และจังหวัดลำพูน เพราะเกิดปัญหาการกระจุกตัวของผลผลิต เนื่องจากระบายไม่ทันกับการเก็บเกี่ยวและมีแนวโน้มจะล้นตลาด เนื่องจากในปีนี้สภาพอากาศมีความหนาวเย็นเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ลำไยแทงช่อดอกมากกว่าปกติ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ

         นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตลำไยนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งขณะนี้ ขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศได้ร่วมกันกระจายลำไยภาคเหนือออกนอกแหล่งผลิต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกชาวสวนลำไยให้สามารถขายลำไยสดช่อในราคาที่ ยุติธรรม อีกทั้งได้ส่งเสริมให้สหกรณ์ผู้ผลิตลำไยเชื่อมโยงกับสหกรณ์ผู้ซื้อ ศูนย์กระจายสินค้า ห้างโมเดิร์นเทรด และผ่านเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา แพร่ และน่าน กระจายผ่านขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ รวม 66 จังหวัด เพื่อช่วยกันกระจายลำไยสดช่อของเกษตรกรสมาชิกจากแหล่งผลิต โดย  มีเป้าหมาย 5,000 ตัน ในช่วงฤดูกาลผลิตปี 2557 นี้

         การร่วมมือกันของกระทรวงเกษตร  และสหกรณ์กับขบวนการสหกรณ์ในการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต ถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกชาวสวนลำไยให้สามารถขายลำไยสดช่อให้ได้ใน ราคาที่ยุติธรรม และส่งเสริมให้สหกรณ์ผู้ผลิตลำไย เชื่อมโยงกับสหกรณ์ผู้ซื้อ หรือสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อช่วยเหลือกันกระจายลำไยสดช่อของสหกรณ์ผู้ผลิตซึ่งเป็นต้นทาง จำนวน 6 จังหวัด กระจายไปยังขบวนการสหกรณ์ผู้บริโภคปลายทาง รวม 66 จังหวัด จำนวน 508  ตัน ในช่วงที่ลำไยออกมากที่สุด คือ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2557 ที่นอกเหนือการทำการค้าที่ปกติของขบวนการสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์กระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิตเพื่อเพิ่ม รายได้อีกช่องทางหนึ่ง

         ด้านนายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรม ส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า แนวทางการแก้ไขลำไยล้นตลาดของกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้น ขบวนการสหกรณ์จะมีการลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ แทนศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์จากชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ในฐานะตัวแทนของผู้ซื้อ กับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เชียงใหม่ จำกัด ในฐานะตัวแทนของผู้ขาย โดยผู้ซื้อให้ราคารับซื้อที่เป็นธรรมในช่วงที่ราคาผลผลิตลำไยตกต่ำ ในขณะเดียวกันห้างเทสโก้โลตัสที่เคยรับซื้อลำไยจากสห กรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จังหวัดลำพูน ปีนี้สั่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว จากเดิม 250 ตัน เป็น 500 ตันต่อสัปดาห์ ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงทางการค้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตลอดจนห้างสรรพสินค้าอื่น เช่น ในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ก็ได้ให้ความสนใจที่จะรับซื้อลำไยคุณภาพจากสหกรณ์เช่นกัน

         นับเป็นอีกแนวทางของการให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ที่สำคัญการใช้กลไกทางการตลาดผ่านระบบสหกรณ์ย่อมที่จะเป็นการดีทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค เพราะสหกรณ์นั้นเป็นองค์กรที่มีเกษตรกรเป็นสมาชิก และมีเป้าหมายในการดำเนินกิจการที่ไม่หวังผลกำไร จึงสามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นขณะที่ผู้บริโภคก็จะได้บริโภค ลำไยในราคาที่ไม่แพงมากนัก. 

 

ที่มา: เดลินิวส์ (http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture)