เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ประสานงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านระบบ Online ประกอบด้วย 5 ศูนย์  ได้แก่

 

1) ศูนย์ Command Center Northern Food Valley ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

    ที่อยู่: 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

    เบอร์โทรศัพท์: 0-5330-4346-7 โทรสาร: 0-5324-6353

 

2) ศูนย์สารสนเทศ Northern Food Valley ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

    ที่อยู่: 65 หมู่ 1 ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200

    เบอร์โทรศัพท์: 0-5332-4015, 0-5332-4018 โทรสาร: 0-5332-4017

 

3) ศูนย์เครือข่ายสารสนเทศ Northern Food Valley ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

    ที่อยู่: 14  หมู่ที่  3  ต.เวียงยอง  อ.เมืองลำพูน  จ.ลำพูน 51000

    เบอร์โทรศัพท์: 0-5353-0923   โทรสาร:  0-5353-0924

 

4) ศูนย์เครือข่ายสารสนเทศ Northern Food Valley ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

    ที่อยู่: ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

    เบอร์โทรศัพท์: 0-5426-5067   โทรสาร: 0-5426-5068

 

5) ศูนย์เครือข่ายสารสนเทศ Northern Food Valley ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

    ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน  58000

    เบอร์โทรศัพท์: 0-5361-3481-2  โทรสาร: 0-5361-3481